Trvanie:

Začiatok predredaja: 14.10.2015

Trvanie predpredaja: do 28.10.2015 (alebo do vypredajnia zásob)

 

 

Ceny:

6 € (prvých 1000 ks) dopredaj posledných vstupeniek

7 € (1001-2000 ks) 

8 € (nad 2000 ks)

11 € na mieste konania.

 

Predajné miesta

 

Elektronický predaj:

Predpredaj.sk

 

Fakulty:

LF: Kancelária BSM

FiF: Vestibul na Gondovej

PdF: Vstup na Šoltésovej

PraF: Kancelária ELSA alebo vestibul fakulty

PriF: Papierníctvo Dekýšová

FM+FaF: Vestibul

FSEV: Vestibul

FTVŠ: Bufet

 

Internáty:

Družba: Copycentrum Anwell, D1

Mlynská dolina: Copycentrum Anwell, Štúrak B-1

 

Iné:

Copycentrum Anwell, Obchodná 70

Dr. Horák, Medená 19